Kids Jiu Jitsu Class in Mission Viejo – Taking side control

//Kids Jiu Jitsu Class in Mission Viejo – Taking side control

Kids Jiu Jitsu Class in Mission Viejo – Taking side control

Check out our Kids Jiu Jitsu Class Video

2019-07-05T07:23:32+00:00